Mae’r farchnad ddigidol ar gyfer defnyddwyr hŷn yn cyflwyno cyfle sylweddol i dyfu. Gall cyd-gynhyrchu cynhyrchion digidol gyda phobl hŷn fynd i’r afael â materion allgáu ac arwahanrwydd cymdeithasol ar gyfer y ddemograffig hwn a hyrwyddo twf i’r diwydiannau creadigol yn yr ‘economi hirhoedledd’.

Mae cyfleuster rhith-realiti Sefydliad Awen (LBVRF) yn rhan o’r Labordy Byw ac yn gatalydd ar gyfer twf i’r sector rhith-realiti (VR). Y LBVRF:

  • Hwyluso datblygiad sgiliau ymchwil a thalent yn y sector VR a’i gymhwyso i ymchwil a datblygu cynnyrch / gweithle ac amgylcheddau eraill
  • Yn hyrwyddo datblygiad busnes; rhannu gwybodaeth, trosglwyddo ac effaith; a chydweithio yn y diwydiant
  • Yn arwain at fasnacheiddio’r cyfleuster yn y dyfodol.
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr