Mae gwrthrychau cofiadwy yn fwy tebygol o gael eu hanghofio: Tystiolaeth o blaid hanes ataliol anghofrwydd a achosir gan adalw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr