Professor Andrea Tales
Cyfarwyddwr Andrea yw Cyfarwyddwr ac Arweinydd Academaidd Sefydliad Awen. Mae ganddi…
Dr Martin Hyde
Cyfarwyddwr Ymchwil Mae Martin yn Athro Cysylltiol mewn Gerontoleg ym Mhrifysgol Abertawe.…
Mark Allen
Rheolwr Prosiect Mae Mark wedi gweithio fel rheolwr prosiect ac ymchwilydd i…
Professor Ian Walsh
Arweinydd Thema Trawsbynciol: Dylunio a Datblygu Enillodd yr Athro Ian Walsh BA (Anrh), PhD, FRSA ei…
Dr Emily Underwood-Lee
Arweinydd Thema Trawsbynciol: Y Cyfryngau, Diwylliant a Pherfformiad Mae gwaith Dr Emily Underwood-Lee yn canolbwyntio ar roi straeon…
Professor Matt Jones
Arweinydd Thema Trawsbynciol: Economi Digidol Matt yw Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe ac…
Professor Gareth Stratton
Arweinydd Ymchwil: Iechyd a Llesiant Ar hyn o bryd mae Gareth yn Ddirprwy Is Ganghellor,…
Dr Gareth Davies
Arweinydd Is-thema Fasnachol Mae Gareth yn Athro Cysylltiol a Dirprwy Bennaeth Adran yn…
Dr Jane Mullins
Cynorthwyydd Ymchwil: Iechyd a Llesiant Ymchwilydd yn Sefydliad Awen, gyda dros 25 mlynedd o brofiad…
Professor Fiona Verity
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Fiona yw Arweinydd Is-Thema’r Clwstwr Ymchwil ar gyfer iechyd a…
Professor Nick Rich
Arweinydd Thema Fasnachol ar y Cyd Dechreuodd ei yrfa yn ymchwilio i weithrediadau economaidd gyda Toyota…
Dr Jo Hudson
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Mae Joanne yn Athro Cysylltiol mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer…
Professor David Turner
Arweinydd Is-thema: Lle Mae David yn Athro Hanes ym Mhrifysgol Abertawe ac yn…
Dr Claire Barnes
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Mae Claire Barnes yn ddarlithydd yn yr adran Peirianneg Feddygol…
Dr Lizzie Evans
Cynorthwyydd Ymchwil: Lle Seicolegydd iechyd ac ymchwilydd ar gyfer llinyn Lle Sefydliad Awen…
Professor Huw Summers
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Roedd hyfforddiant gwyddonol Huw mewn ffiseg ac fe wnaeth dderbyn…
Dr Irene Reppa
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Derbyniodd Irene ei D.Phil. o Brifysgol Bangor. Yno, roedd yn…
Professor Paul Rees
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant Mae Paul Rees yn Athro yn y Coleg Peirianneg ym…
Dr Liz Jones
Swyddog Datblygu Ymchwil Dr Elizabeth (Liz) Jones yw’r Swyddog Ymgysylltu Masnachol a Datblygu…
Aelwyn Williams
Cynorthwyydd Ymchwil: Gwaith Ymchwilydd profiadol yw Aelwyn sydd, ers 2012, wedi’i leoli yn…
Bryony Hipkin
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Rheolwr marchnata profiadol yw Bryony. Mae’n gyhoeddwr ac yn grëwr…
Sammi Scott
Gweinyddwr A hithau’n gweithio yn y sector addysg uwch ers sawl…
Tanyaradzwa Chambati
Swyddog Integreiddio Technegol a Datblygu Realiti Rhithwir
Yr Athro Vanessa Burholt
Cyn Gyd-gyfarwyddwr Dros Dro a Phrif Ymchwilydd Sicrhaodd Vanessa gyllid ERDF ar gyfer sefydlu prosiect Sefydliad Awen…
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr