Yr Athro Vanessa Burholt
Cyn Gyd-gyfarwyddwr Dros Dro a Phrif Ymchwilydd

Sicrhaodd Vanessa gyllid ERDF ar gyfer sefydlu prosiect Sefydliad Awen a bu’n Cyd-gyfarwyddwr dros dro o fis Medi 2019 tan Fawrth 2020. Bellach mae Vanessa yn Athro mewn Gerontoleg yng Nghyfadran Gwyddorau Meddygol ac Iechyd ym Mhrifysgol Auckland ac yn gweithio yn Sefydliad Awen fel cydweithredwr rhyngwladol, yn dilyn cyfleoedd i ddatblygu cymuned drosiadol a fydd yn cefnogi ymchwil cyfranogol a gosod pobl hŷn ynghanol arloesiad.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr