Professor Paul Rees
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant P.Rees@Swansea.ac.uk

Mae Paul Rees yn Athro yn y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe ac yn arweinydd is-thema clwstwr ymchwil ar gyfer iechyd a llesiant yn Sefydliad Awen.

Mae ei arbenigedd ymchwil yn cynnwys cyfrifo priodweddau optegol ac electronig lled-ddargludyddion; modelu dyfeisiau lled-ddargludyddion; efelychiad o geulo gwaed; dotiau cwantwm coloidal; a llif Cytometreg.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr