Professor Mike Williams
Arweinydd Thema Fasnachol ar y Cyd M.D.Williams@swansea.ac.uk

Mae Mike yn Arweinydd Thema Masnachol ar y Cyd yn Sefydliad Awen ac yn Athro (Cadeirydd Personol) yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Gyda chefndir academaidd a phroffesiynol mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol, canolbwyntia ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn bennaf ar ddwy o dair colofn gwyddoniaeth data: parthau a dadansoddeg, ar ffurf cymhwyso ystod o offer a thechnegau dadansoddol i ddadansoddi data er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o ymddygiad prynwyr, gweithwyr, dinasyddion, marchnadoedd a sefydliadau.

Cyn camu i’r byd academaidd, bu’n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat mewn meysydd gan gynnwys cyllid, telathrebu, gweithgynhyrchu a’r llywodraeth gyda chwmnïau gan gynnwys British Telecom, Standard Chartered a Canon.

Cyhoeddwyd ei waith mewn nifer o gylchgronau academaidd arweiniol yn cynnwys y Journal of Information Technology, y Journal of the Operational Research Society, a’r Journal of Strategic Information Systems, ymhlith eraill.

yfarnwyd cyllid iddo gan gyrff gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, GIG y DU, Sefydliad Nuffield, Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol, a Llywodraeth Cymru, gweithreda fel adolygydd ar gyfer ceisiadau cyllid ar gyfer cynghorau ymchwil a chyrff rhyngwladol, ac mae’n cymryd rhan mewn hyrwyddo pwyllgorau deiliadaeth yn y DU a thramor.

Mae ganddo aelodaeth bwrdd golygyddol mewn nifer o gyfnodolion, mae wedi cadeirio traciau a thraciau bach mewn digwyddiadau rhyngwladol blaenllaw (gan gynnwys AMCIS, ECIS ac ICIS) ac ef oedd cadeirydd agoriadol cynhadledd sefydledig iSHIMR ar wybodeg iechyd.

Gweithredodd fel cynghorydd llywodraeth ranbarthol yn y DU a’r Undeb Ewropeaidd, ac fel arholwr allanol ar gyfer nifer o draethodau ymchwil PhD, yn y DU a thramor. Ar hyn o bryd mae’n goruchwylio grŵp bywiog sylweddol o ymgeiswyr doethuriaeth.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr