Professor Gareth Stratton
Arweinydd Ymchwil: Iechyd a Llesiant G.Stratton@Swansea.ac.uk

Ar hyn o bryd mae Gareth yn Ddirprwy Is Ganghellor, Gweithgaredd Corfforol, Chwaraeon, Iechyd a Llesiant, ac yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Mewnwelediad yn y Coleg Peirianneg a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal ag Athro dirprwyol ym Mhrifysgol Gorllewin Awstralia.

Mae Gareth wedi bod yn ynghlwm â gweithgaredd corfforol, ffitrwydd ac iechyd addysgu academaidd ac ymchwil ers dros 30 mlynedd. Mae’n arbenigo mewn astudiaethau mesur gweithgaredd corfforol ac yn fwy diweddar datblygu technolegau synhwyrydd newydd i ganfod ac ysgogi newidiadau ym maint ac ansawdd gweithgaredd corfforol ac ymddygiad eisteddog. Ymhellach, mae wedi cynllunio nifer o ymyriadau gweithgaredd corfforol mewn poblogaethau clinigol ac iach a oedd yn anelu at newid ymddygiad a hyrwyddo llesiant cadarnhaol.

Yn ystod ei amser yn Lerpwl, arweiniodd Gareth ymchwil a gwerthuso Rhaglen Dinas Llesol Lerpwl a chadeiriodd grŵp Strategaeth Dinas Llesol Lerpwl (2012-17). Derbyniodd Dinas Llesol Lerpwl nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Nursing Times am y Rhaglen Bywiogrwydd ar gyfer Pobl Hŷn a Grŵp Gordewdra Plentyndod Ewropeaidd, gwobr Louis Bonduelle ar gyfer y rhaglen Sportslinx yn 2011.

Bu Gareth yn gweithio i drawsfudo ymchwil ac mae wedi cadeirio nifer o grwpiau cenedlaethol sy’n gyfrifol am gynhyrchu arweiniad ar weithgaredd corfforol ac ymddygiad eisteddog i bobl ifanc. Ef yw Prif Allforiwr ar Weithgaredd Corfforol y pwyllgor cynghori safonau ansawdd y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) ar gyfer gordewdra plentyndod a chadeirydd PH17 Hyrwyddo gweithgaredd corfforol mewn plant. Gareth oedd y Cynrychiolydd Ewropeaidd ar ganllawiau symud 24 awr Canada ar gyfer grŵp arbenigwyr plant ac ar hyn o bryd mae’n arwain grŵp Active Healthy Kids (AHK) Cymru sy’n rhan o gynghrair fyd-eang AHK mewn 52 gwlad.

Mae Gareth hefyd yn gynghorydd arbenigol ar grŵp Canllawiau Gweithgaredd Corfforol y Prif Swyddogion Meddygol wnaeth ryddhau Canllawiau gweithgaredd corfforol newydd y DU ym mis Medi 2019 ac mae’n gynghorydd arbenigol i’r Prif Swyddog Meddygol ar weithgaredd corfforol yn ystod pandemig COVID19. Wedi iddo ddychwelyd i Gymru yn 2012 ysgrifennodd Strategaeth Gweithgaredd Corfforol ABMU (2018). Ar hyn o bryd mae Gareth yn IP ar Brosiect Kenyalinx a Ariennir gan yr Academi Brydeinig a phrosiect BEACHES a ariennir gan MRC. Mae hefyd yn gweithredu fel Co-I ar amryw o brosiectau gan gynnwys y rheiny a ariennir gan BHF, NIHR, a WEFO.

Mae ei gyfraniadau academaidd yn cael eu cynnwys mewn dros 200 o bapurau a adolygwyd, ac mae’n arbennig o falch o’i deulu academaidd o dros 40 o raddedigion PhD.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr