Professor Andrea Tales
Cyfarwyddwr A.Tales@Swansea.ac.uk

Andrea yw Cyfarwyddwr ac Arweinydd Academaidd Sefydliad Awen. Mae ganddi gefndir academaidd amlddisgyblaethol gan raddio o Brifysgol Bryste gyda Gradd Anrhydedd mewn Seicoleg, Anatomeg Gymharol a Sŵoleg a PhD mewn prosesu Gweledol mewn clefyd Alzheimer, ac o Brifysgol Rhydychen gyda gradd Meistr mewn Gofal Iechyd ar sail Tystiolaeth. Cymhwysodd Andrea hefyd o Ysbyty Christie fel Uwch Radiograffydd Cofrestredig y Wladwriaeth a threuliodd ychydig amser fel Tiwtor Clinigol mewn Radiotherapi. Mae’n Gymrawd etholedig Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Mae gan Andrea ddiddordeb arbennig mewn unplygrwydd swyddogaethol o weledigaeth a phrosesu gweledol sy’n gysylltiedig â sylw mewn unigolion sy’n byw â gwahanol achoseg o ddementia a dirywiad gwybyddol ysgafn a goddrychol ac mae wedi llwyddo i gyfarwyddo nifer o brosiectau ymchwil yn y maes hwn gydag incwm grant o dros filiwn o bunnoedd. Yn dilyn cyrraedd Prifysgol Abertawe, fe wnaeth  Andrea sefydlu Grŵp Ymchwil Dementia yn yr Adran Seicoleg.

Yn bennaf, gweithia Andrea yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol ac ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ac mae ganddi gysylltiadau parhaus â’r Adran Seicoleg. Mae hi’n rhan o Rwydwaith CADR, yn aelod o Fwrdd Biofeddygol Cymdeithas Alzheimer, mae ganddi gysylltiadau clos iawn ag Elusen BRACE-Alzheimer’s ac mae’n Uwch Olygydd The Journal of Alzheimer’s Disease.

 


Latest publications

Porth Data Dementias Platform UK (DPUK) Download PDF
Diffyg Cyflymder ond Nid Manylder: Prosesu Gwybodaeth sy'n Gysylltiedig ag Oedran yn Newid mewn Ymateb i Dasg Rheoli Sylw Ddynamig Download PDF
COVID-19 a Dementia: Adolygiad a Synthesis o Ddeunydd ar Gyfuniad Marwol Download PDF
Nodweddu nam gwybyddol fasgwlaidd o'i gymharu â heneiddio gwybyddol iach Download PDF
Mae gwahaniaethau proffil amlwg mewn dirywiad gwybyddol goddrychol ymhlith y cyhoedd yn gysylltiedig â metawybyddiaeth, symptomau affeithiol negyddol, natur niwrotig, straen ac ansawdd bywyd gwael Download PDF
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr