Dr Irene Reppa
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant I.Reppa@Swansea.ac.uk

Derbyniodd Irene ei D.Phil. o Brifysgol Bangor. Yno, roedd yn Swyddog Ymchwil am ddwy flynedd, cyn cael swydd fel Athro Cyswllt yn Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae diddordebau a chyhoeddiadau ymchwil Irene yn disgyn i bedwar categori eang: Cydnabod Gwrthrychau (gyda ffocws ar gynrychiolaeth siâp a phriodweddau arwyneb); Sylw a Chof yn Seiliedig ar Wrthrychau (gyda ffocws ar fecanweithiau ataliol); Canfyddiad a Gweithredu (gyda ffocws ar sut y gall y potensial i ddarganfod gwybodaeth am wrthrych arwain ein gweithredoedd yn awtomatig); ac Apêl a Pherfformiad esthetig, gyda ffocws ar y rhyngweithio rhwng dylunio esthetig a defnyddioldeb wrth wella perfformiad â rhyngwynebau, a Chanfyddiad Amser mewn perthynas â gwahaniaethau unigol.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr