Dr Gareth Davies
Arweinydd Is-thema Fasnachol G.H.Davies@Swansea.ac.uk

Mae Gareth yn Athro Cysylltiol a Dirprwy Bennaeth Adran yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, gyda diddordebau ymchwil mewn rheoli arloesedd a datblygu economaidd rhanbarthol. Graddiodd gyda gradd Meistr mewn Peirianneg o Brifysgol Abertawe, gan hefyd ennill Maîtrise mewn Arloesi o Brifysgol Angers yn Ffrainc. Wedi dychwelyd i Abertawe cafodd ei ddoethuriaeth, gan ymchwilio i fodelau arloesi yn ne orllewin Cymru.

Cafodd secondiad i gefnogi adolygiad Nexus Economi Gwybodaeth Llywodraeth Cymru o gysylltiadau academaidd-diwydiannol, ac ers hynny mae wedi gweithio ar brosiectau ledled y byd i ddatblygu modelau trosglwyddo parc gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys gweithgareddau prosiect Atlantic Arc a Chymru-Iwerddon a ariennir gan Interreg i ddatblygu cymhwysiad rhwydweithiau gwybodaeth ar gyfer arloesi, sydd bellach yn cael ei addasu i’w ddefnyddio mewn nifer o sectorau.

Yn ddiweddar mae ei waith wedi cynnwys pensaernïaeth y prosiectau AgorIP a Accelerate ar draws Cymru, yr un olaf y cafodd ei secondio i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i annog y fenter ar ran y bartneriaeth ledled Cymru. Mae hefyd wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau a ariennir gan ddiwydiant a’r llywodraeth gan ddefnyddio technolegau aflonyddgar ar gyfer partneriaid sy’n amrywio o ficro-fusnesau i gwmnïau rhyngwladol mawr, ar draws sectorau o adeiladu i ddiwydiannau creadigol.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr