Dr Claire Barnes
Arweinydd Is-thema: Iechyd a Llesiant C.M.Barnes@Swansea.ac.uk

Mae Claire Barnes yn ddarlithydd yn yr adran Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Prif ddiddordeb Claire yw dadansoddeg data sy’n Canolbwyntio ar y Bod Dyn. Mae hi wedi gweithio ar nifer o astudiaethau yn proffilio mudiant y bod dynol. Trwy gymhwyso amrywiol dechnegau dadansoddi arwyddo, cloddio data a phroffilio poblogaeth, mae hi wedi defnyddio cynnig i asesu a rhagfynegi lefelau ffitrwydd ynghyd ag iechyd a llesiant gwahanol garfannau gan gynnwys oedolion hŷn.

Mae ymchwil Claire hefyd yn cynnwys cymhwyso technegau dadansoddol Bioddelweddu i astudio delweddau cellog trwybwn uchel ac mae ganddi ddiddordeb mewn dod â rhai o’r dulliau hyn at ei gilydd i amrywiol setiau data mawr, yn strwythuredig ac heb strwythur gyda’r nod o droi’r rhain yn wybodaeth weithredadwy. Mae hi’n ymwneud â nifer o brosiectau i asesu iechyd ac yn benodol swyddogaeth wybyddol trwy symudedd mewn oedolion hŷn. Mae hi hefyd yn cymryd rhan mewn prosiect gyda Sefydliad Awen i asesu ymgysylltiad poblogaethau sy’n heneiddio â’r cyfryngau.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr