Christina Deias
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu a.m.c.deias@swansea.ac.uk

Mae Christina yn gyfrifol am yr holl farchnata a chyfathrebu ar ran Sefydliad Awen. Mae ei rôl yn cynnwys rheoli’r strategaeth farchnata a chyfathrebu a sicrhau bod gweithgareddau brand a chyfathrebu Sefydliad Awen yn cyrraedd deiliaid diddordeb y prosiect yn effeithiol.

Mae gan Christina radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau o Brifysgol Abertawe ac mae ganddi dros wyth mlynedd o brofiad yn gweithio o fewn y sector cyfathrebu. Mae ei phrofiad wedi cynnwys rheoli nifer o gyfrifon cysylltiadau cyhoeddus o fewn asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus yn Ne Cymru, yn ogystal â gweithio i awdurdod lleol ar brosiectau cyfathrebu mewnol.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr