Bryony Hipkin
Swyddog Marchnata a Chyfathrebu b.g.hipkin@swansea.ac.uk

Rheolwr marchnata profiadol yw Bryony. Mae’n gyhoeddwr ac yn grëwr cynnwys gydag angerdd dros gysylltu cymunedau ag adnoddau.

Astudiodd Newyddiaduraeth yn y Brifysgol a gweithiodd ym myd cyhoeddi, lle cafodd foddhad ym maes marchnata a chydlynu digwyddiadau. Ers gweithio ym maes marchnata a chyfathrebu, mae hi wedi helpu i lansio brandiau, cydamseru strategaethau marchnata, lansio cynhyrchion a busnesau. Mae Bryony wedi gweithio i sefydliadau technoleg, gofal ac amgylcheddol a sefydliadau dielw, yn ogystal â gweithio ar ei liwt ei hun i gwmni marchnata â ffocws coginio.

Wrth weithio mae Bryony wedi gallu cyfathrebu’n llwyddiannus â’r holl sefydliadau mewnol ac allanol gan gynnwys deiliaid diddordeb allweddol i helpu i ddatblygu perthnasoedd newydd a phresennol. Mae hi’n mwynhau rheoli brand ac yn ffynnu ar gefnogi busnesau i gyflawni eu potensial.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr