Aelwyn Williams
Cynorthwyydd Ymchwil: Gwaith Aelwyn.Williams@Swansea.ac.uk

Ymchwilydd profiadol yw Aelwyn sydd, ers 2012, wedi’i leoli yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio’n rhan-amser yn Sefydliad Awen yn y Brifysgol. Yn y gorffennol, mae wedi gweithio mewn gwahanol sectorau, gan gynnwys gyda byrddau iechyd lleol, y Gwasanaeth Carchardai, Sefydliad Bevan a’r Comisiwn Ewropeaidd, ac yn fwy diweddar fel cyswllt ymchwil gyda Sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Prifysgol De Cymru, ac yn y sector preifat gyda Strategic Insight ac eraill. Mae’n cwblhau ymchwil doethuriaeth yn edrych ar ddatblygiad cymunedau sy’n cefnogi dementia, o safbwynt heneiddio a daearyddiaeth.

Mae ganddo brofiad hirsefydlog o weithio yn y sector gwirfoddol fel ymddiriedolwr a chadeirydd asiantaeth cyffuriau ac alcohol yng Nghaerdydd, gan sefydlu Sefydliad Llesiant Inroads pwrpasol yn 2014. Fel un o sylfaenwyr Pawb Cyf, mae ganddo  hefyd profiad o flynyddoedd lawer yn y sector darlledu a chyfryngau Cymru, gan weithio gyda darlledwyr fel BBC Cymru ac S4C. Mae hyn wedi cynnwys cyfarwyddo cymorth ffôn tymor hir a thymor byr, cynhyrchu ystod o gynnwys digidol dwyieithog perthnasol a chyfrifoldeb am amrywiol wasanaethau rhyngweithiol, gan gysylltu cynulleidfaoedd amrywiol â chynhyrchwyr cynnwys ar draws ystod o genres.

Mae ei feysydd o arbenigedd yn cynnwys: dulliau ymchwil ansoddol / ethnograffig – cyfweld manwl, grwpiau ffocws, arsylwi cyfranogwyr a dulliau arloesol; astudiaethau heneiddio; cymunedau sy’n gyfeillgar i ddementia; dulliau daearyddol o heneiddio; theori gymdeithasol, gan gynnwys dulliau ôl-strwythurol ac an-gynrychioladol; a llythrennedd iechyd.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr