Helo. Llenwch y ffurflenni isod
i gysylltu ag Athrofa Awen.

   Mae'r adran ganlynol yn ddewisol. Bydd ei gwblhau yn ein galluogi i ddeall eich diddordebau yn well:  Diolch yn fawr am lenwi'r ffurflen hon.

  Os ydych am dynnu eich gwybodaeth o'n cronfa ddata ar unrhyw adeg, neu ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni.

  Gwaith anrhydedd hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

  Mae Sefydliad Awen yn gweithio gyda phrosiectau ymchwil eraill sy'n ymwneud â heneiddio ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA), y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR), Enrich Cymru (Cartrefi Gofal ac Ymchwil) a'r Ganolfan Adeiladu Gweithredol (ABC).


  Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel gan Brifysgol Abertawe ac yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei chofnodi a'i gwarchod o dan delerau'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.

  Awen Institute

  Talbot Building

  Swansea University

  Singleton Park

  Swansea SA2 8PP

  Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr