Professor Andrea Tales Cyfarwyddwr 23 March 2021

Yn ddiweddar cadeiriodd Cyfarwyddwr Sefydliad Awen, Andrea Tales, gyfarfod Cymru Arts 4 Dementia, a oedd yn canolbwyntio ar bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer gweithgaredd celf a lles wythnosol, a hynny fel ymarfer cyn cael diagnosis o ddementia. Cynhaliwyd y cyfarfod o bell ddydd Llun 15 Mawrth.

Ystyriodd y cyfarfod y broses o bontio’r bwlch rhwng y misoedd cynyddol bryderus, digymorth, sy’n arwain at asesiad o’r cof a diagnosis. Trwy adolygu taith y claf, trafododd y cyfarfod y syniad o atgyfeirio at bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer cyfleoedd celfyddydol i roi hwb i iechyd yr ymennydd, a hynny cyn cael diagnosis, a thrafodwyd hefyd y syniad o ymgorffori’r arfer ar yr adeg y caiff y claf ei atgyfeirio i gael asesiad o’i gof.

Ymunodd Andrea, sydd â Chadair Bersonol mewn Ymchwil i Niwroseicoleg a Dementia, ag amryw byd o siaradwyr yn y cyfarfod o sefydliadau a oedd yn cynnwys Amgueddfa Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Dinas Abertawe.

Dywedodd Andrea: “Roedd yn anrhydedd ac yn bleser mawr cadeirio cyfarfod Arts 4 Dementia ar bresgripsiynu cymdeithasol ar gyfer y celfyddydau fel ymarfer cyn cael diagnosis yng Nghymru, a hefyd clywed am yr ystod eang o fentrau anhygoel sydd ar waith ledled Cymru a thu hwnt. Mae ethos Arts 4 Dementia yn un y mae Sefydliad Awen yn ei gefnogi’n gryf, ac edrychwn ymlaen at wneud cysylltiadau pellach ac archwilio cyfleoedd i gydweithredu.”

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr