Mae Sefydliad Awen yn dwyn ynghyd ymchwilwyr blaenllaw gyda phobl hŷn a’r diwydiannau creadigol i gyd-gynhyrchu cynhyrchion, gwasanaethau ac amgylcheddau ar gyfer poblogaeth hŷn sy’n cynyddu.

Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, caiff y sefydliad ei arwain gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant.

Os hoffech gymryd rhan yn Sefydliad Awen yna cliciwch yma i gysylltu â ni.

Blog
Awen, Cyd-gynhyrchu, y Celfyddydau a Dementia
Blog
Rhwydwaith Ymchwil i Ddementia a Gofodau Synhwyraidd
Blog
Hanes Labordy Byw Sefydliad Awen
Blog
Cyfarwyddwr Sefydliad Awen yn cadeirio cyfarfod Cymru Arts 4 Dementia
Blog
Mae’r Labordy Byw yn agosáu at gael ei gwblhau
Blog
Cartref yw ble mae’r galon
Blog
Cynyddu gweithgaredd corfforol a lleihau ymddygiad eisteddog mewn oedolion hŷn
Blog
Gwireddu cyfleoedd gweithlu sy'n heneiddio
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr