Mae Sefydliad Awen yn dwyn ynghyd ymchwilwyr blaenllaw gyda phobl hŷn a’r diwydiannau creadigol i gyd-gynhyrchu cynhyrchion, gwasanaethau ac amgylcheddau ar gyfer poblogaeth hŷn sy’n cynyddu.

Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, caiff y sefydliad ei arwain gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant.

Os hoffech gymryd rhan yn Sefydliad Awen yna cliciwch yma i gysylltu â ni.

Blog
Symposiwm AtiC 2022: Cyflymu Arloesedd mewn Iechyd a Llesiant
Blog
Ailgynnau Pâr-dod gyda Siwtces o Atgofion ar gyfer pobl yn byw gyda dementia a’u partneriaid
Blog
Gwasanaeth Coffa a Diwrnod Agored Troedrhiw'r-fuwch
Blog
Dylunio ar gyfer oedran – cyd-ddylunio'n well
Blog
Diogelu etifeddiaeth hanesyddol Troedrhiw'r-fuwch
Blog
Beicio Hen Lwybrau: Defnyddio Realiti Rhithwir i Hyrwyddo Iechyd Corfforol a Meddyliol Oedolion Hŷn mewn Amgylcheddau Gofal
Blog
Awen, Cyd-gynhyrchu, y Celfyddydau a Dementia
Blog
Rhwydwaith Ymchwil i Ddementia a Gofodau Synhwyraidd
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr